Beschrijving
Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is in het leven geroepen om met overheden, bedrijven en bewoners aan de slag te gaan. In het programma werken gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en Rijk nauw samen. Het programma faciliteert naar aanleiding van vragen uit het veld, vanuit u dus. We bieden informatie aan, verbinden, organiseren de dialoog over werken met de wet, zorgen voor digitalisering en verzorgen middelen op maat.

Contactgegevens

Website: http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/