Beschrijving
We coachen personen en organisaties bij hun activiteiten in het kader van de implementatie en de uitvoering van de Omgevingswet. Dit doen we vanuit de gedachte dat het behalen van de beoogde persoonlijke successen, of successen van de organisatie, alleen mogelijk zijn door naast de inhoud te werken aan competenties. Het is niet voldoende om alleen de instrumenten en de procedures van de Omgevingswet te kennen. Het is belangrijk te weten hoe je deze kunt inzetten, wat je ermee kunt bereiken en wat je daarvoor nodig hebt.

Contactgegevens
Telefoonnummer 06-51056670

E-mail: contact@boon-uscoaching.nl
Website: http://www.omgevingswetcoach.nl/