Informatie

De site Loketomgevingsrecht.nl is een initiatief van Ronovum. Ronovum levert met de site graag een bijdrage aan de implementatie van de Omgevingswet.

Het plaatsen van uw website op Loketomgevingsrecht.nl is mogelijk door het invullen en het verzenden van het contactformulier. Uw site wordt dan gedurende drie jaren geplaatst. Bij een vermelding bedraagt het tarief voor 2018 en verder 95 euro. Alle bedragen zijn exclusief btw. Aan het plaatsen van overheidssites zijn geen kosten verbonden. Verenigingen die het werken met hun activiteiten een bijdrage leveren aan de implementatie en de uitvoering van de Omgevingswet betalen een jaarlijkse bijdrage van 50 euro.

De inzender van het inschrijfformulier ontvangt binnen twee weken na ontvangst een factuur. De facturen voor de volgende jaren worden in de maand januari van de jaren daarop gemaild.